zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Repozytorium Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej
dla szpitali

Repozytorium to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w placówce opieki zdrowotnej jaką jest szpital. Program odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej. System stanowi uzupełnienie programów posiadanych przez szpital, niezależnie od producenta, jednocześnie spełnia przesłanki ustawowe oraz wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Integracja dokumentów papierowych i elektronicznych

Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej jak i papierowej musi pozostawać integralna. Oznacza to, że dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej (dane pacjenta, wyniki badań, historia choroby itp.) pozostaje niezmieniona, przy jednoczesnej możliwości sukcesywnego uzupełniania dokumentacji. Innymi słowy istnieje ciągły dostęp do dokumentacji medycznej bez modyfikacji retrospektywnej. Repozytorium EDM gwarantuje, że dokumenty zapisane w formie elektronicznej nie zostaną zmodyfikowane bez pozostawiania "śladu" w systemie.

Repozytorium EDM - jakość i bezpieczeństwo

Istotnym elementem dokumentacji medycznej jest zachowanie bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów. Dzięki repozytorium szpital zachowuje pełen poziom bezpieczeństwa nad gromadzeniem i udostępnianiem danych. Oprogramowanie blokuje możliwość usunięcia dokumentu przed upływem jego retencji. Dodatkowo działa system uprawnień do dokumentów, który określa kto i w jakim stopniu ma dostęp do określonej dokumentacji. Repozytorium EDM może wysyłać zgromadzone dane do regionalnych repozytoriów, dzięki czemu, dokumentacja przechowywana jest w dwóch miejscach.

Gwarancja bezpieczeństwa

Konwersja dokumentu do światowych standardów

Repozytorium oparte jest o otwarte standardy, dzięki którym możliwy jest stały dostęp do dokumentacji medycznej nawet po zmianie systemu czy producenta. Dokumentacja przechowywana jest za pomocą międzynarodowych standardów HL7 CDA, który pozwala na podział i uszczegółowienie dokumentu. Dokumenty przeszukiwane są również pod kątek klinicznym, po czym znalezione dane zapisywane są w standardzie openEHR zgodnym z normą EN ISO 13606. Dzięki wprowadzonym standardom, kontrola oraz przegląd danych są znacznie uproszczone. Należy podkreślić, że dane zgromadzone w repozytorium są wyłącznie własnością szpitala a nie producenta oprogramowania.

Istotnym elementem w EDM jest możliwość przesyłanie danych nie tylko w obrębie szpitala ale także pomiędzy szpitalami z całego kraju. Dzięki platformie EHRSystems zgodnej ze standardem IHE XDS.b Integration Profile, repozytorium można podłączyć do platformy P1 tworzonej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, bądź do innej platformy wymiany danych medycznych.

ER Sp. z o.o.
ul. Borowska 283 B
Wrocław 50-556
NIP 89 927 419 84

All rigts reserved © eR Sp. z o.o. 2015 - 2017